പ്രമുഖരുടെ അഭിപ്രായം

വീഡിയോ : ആര്‍എസ്എസ്ല്‍ ഏത് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു എന്നതിനല്ല

ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ സ്വയംസേവകന്‍ ആണോ എന്നതാണ് - ദത്തോപാന്ത്‌ ഠേംഗ്ഡി ജി

ആര്‍ എസ് എസ് ന്‍റെ 2014 കൊല്ലം ശിബിരത്തില്‍ പൂജനീയ ദത്തോപാന്ത്‌ ഠേംഗ്ഡിജി പറഞ്ഞ ചില വരികള്‍ എല്ലാ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മാതൃകയാക്കാം. അദ്ധേഹത്തിന്‍റെ ബൈഠക്കിന്‍റെ ചില പ്രസക്ത വരികള്‍  നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close