കണ്ടതും കേട്ടതും

പിണറായിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയാമോ?

ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെ അപക്വമായി വിമർശിച്ച പിണറായിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയാമോ?

പാലക്കാട്: ഇസ്രായേല്‍ സന്ദർശനത്തെ അപക്വമായി വിമർശിച്ച പിണറായിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയാമോ? പിണറായി വിജയന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close